passieboerboele

KARAKTER:

 

De boerboel is een stabiele zelfverzekerde en doorgaans rustige hond.

Hij is zeer trouw en gehecht aan de leden van zijn/haar gezin en gaat, al dat nodig is, voor hen door het vuur.

 

Hij is zeer moedig, somber en erg hard voor zich zelf.

De boerboel is een gehoorzamen en meegaande hond voor zijn mensen, maar kan ook blijk geven van eigen initiatief.

Hij is erg territoriaal, waaks en verdedigend ingesteld.

Mensen die bij u niets te zoeken hebben, krijgen beslist geen kans om op het terrein te komen.

Een boerboel waakt op een beheerste manier.

Hij laat zware stemgeluid vrijwel alleen horen als er werkelijk iets aan de hand is.

Een eigenaar die zijn boerboel als kennel hond houd gaat voor bij aan zijn behoefte aan gezelschap.

 

Van wegen hun gehechtheid aan hun mensen is het beter om een hond van dit ras te midden van het gezin te laten opgroeien.

Dit komt de karakter vorming even eens ten goede.

 

SOCIALE AANLEG:

 

Het ras kan het uitstekend vinden met alle mensen en dieren die tot het eigen gezin behoren.

Kinderen hebben vaak hun speciale aandacht in positieve zin.

Ten opzichte van vreemde nemen ze een zeer waakzame houding aan - zeker als ze op het eigen terrein komen-, maar als blijkt dat de eigenaar de aanwezigheid van de bezoeker op prijs stelt, legt de hond zich hier bij neer.

Met de honden die deel uitmaken van het gezin gaat een boerboel indoorsnee goed om, maar ten opzichte van onbekende honden, bijvoorbeeld op straat, kan het ras dominant zijn.

 

 

passieboerboele  |  mascha36@live.nl
google